Dm Guard

Preparat sa roborantnim i imunostimulativnim dejstvom

Preparat jedinstvenog sastava za potporu imunog sistema i metabolizma za pse, mačke, ribe, ptice i male sisare.

Dostupno u pakovanjima:
30ml

Category:

Sastav

Dimetil glicin (DMG), Metil-metionin (U-vitamin), VitaminB12

Indikacije

PSI: Preventivno za jačanje opšteg imuniteta protiv baterija i virusa. Kod bolesti bakterijske ili virusne etiologije za potporu imunom sistemu i za ubrzavanje oporavka. Kod tumora povećava stvaranje antitumor – citokina (tumor nekrotični faktor, interleukin-2)  i smanjuje mogućnost stvaranja metastaza. Kod radnih pasa, aplikovan pre i za vreme povećanog fizičkog napora, povećava fizičku snagu i sprečava nagomilavanje mlečne kiseline u mišićima. Kod starih pasa poboljšava snabdevenost tkiva (mozak, srce, oči) sa kiseonikom i metabolizam tkiva, tako potpomaže održavanje aktivnog života.

MAČKE: Preventivno za jačanje opšteg imuniteta protiv baterija i virusa. Kod bolesti bakterijske ili virusne etiologije (leukoza, FIP, FIV ) za potporu imunom sistemu i za ubrzavanje oporavka. Kod tumora povećava stvaranje antitumor – citokina (tumor nekrotični faktor, interleukin-2) i smanjuje mogućnost stvaranja metastaza. Kod starih mačaka poboljšava snabdevenost tkiva (mozak, srce, oči) sa kiseonikom i metabolizam tkiva, tako potpomaže održavanje aktivnog života i normalno funkcionisanje organizma.

RIBE: Pomaže kod stresnih situacija prouzrokovanim sa promenom sredine (promena vode, svetlosnih prilika, temperature). Daje potporu radu imunog sistemu u borbi protiv hemikalija, infekcija, parazitoza. Ima povoljno delovanje na razmnožavanje riba. Metionin potpomaže metabolizam biljaka i tako dolaze do veće količine kiseonika, koji ima izuzetan značaj kod zagrevanja vode.

PTICE: Ptice zbog brzog metabolizma i slabije sposobnosti akomodacije su više osetljivi na promene okoline, zato je puferizujuće dejstvo DMGuard-a kod naglih stresova ili promene ambijenta (nedostatak grejanja, visoke temperature, promena kaveza) može da spasi život. Kod čupanja perja, kod povećanog mlitarenja, rekurentne parazitoze ili mikoze isto tako ima blagotvorno dejsvo.

MALI SISARI: Najviše ispitivanja su prvo vršena baš na malim sisarima (mišoliki glodari, deguni, morsko prase) pre toga nego što su ispitivani na višim životinjama i ljudima.Tako je dostupno mnogo podataka o ispitivanjima o delovanju, mehanizmu delovanja dimetil-glicina. Tako su npr. potvrdili delovanje dimetil-glicina na šećernu bolest i odatle znamo da nije toksičan jer je njegov LD kod pacova je 7400 mg na kgtm, da nije mutagen, teratogen i da naprotiv tome, štiti od ovih. Povoljno delovanje dimetil-glicina na metabolizam malih sisara je najuočljiviji. Rezultat toga je produžena životna dob i povećana vitalnost.

Doziranje

Ispod 10 kg T.M .: 0,5 ml (10 kapi) na dan
10-20 kg T.M.: 1 ml (20 kapi) na dan
20-30 kg T.M. :1,5 ml (30 kapi) na dan
iznad 30 kg T.M.: 2 ml (40 kapi) na dan

Dnevnu dozu je preporučljivo podeliti u dva dela pomešan sa hranom. Po potrebi preporučena dnevna doza može da se udvostruči. Nuspojave i neželjena dejstva nisu poznate.