Mirea F

Proizvod za čišćenje i dezinfekciju vodovodnih sistema na farmama

MIREA F je tečni biocidni proizvod na bazi vodonik peroksida, sa velikom snagom uklanjanja organske naslage u sistemu. Koristi se za temeljno čišćenje i dezinfikciju cevovoda/sistema za napajanje vodom koji dolaze u kontakt sa vodom za piće za životinje na farmama. Detaljno čisti i dezinfikuje sistem od rezervoara za vodu do nipli koji je eksploatacijom zagađen naslagama magnezijuma i kalcijuma kao i taloženjem lekova i aditiva koji se dodaju u vodu za piće. Obogaćen jonima srebra.

Dostupno u pakovanjima:
20kg

Category:

Sastav

Vodonik-peroksid, srebro

Indikacije

– Za čišćenje i dezinfekciju vodovodne mreže i sistema za napajanje
– Za dezinfekciju vode
– Ciljani organizmi: Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans.

Doziranje

Uliti u sistem za pojenje radni rastvor MIREA F koncentracije 2 ÷ 3 % i to 2 ÷ 3 l koncentrovanog MIREA F u 98 ÷ 97 l vode, što ukupno iznosi 100 l radnog rastvora.

Proveriti da li postoji adekvatno oslobađanje vazduha iz sistema, s obzirom na to da se tokom delovanja proizvoda oslobađa kiseonik. Ukloniti poklopac na kraju sistema i podići kupove ili bradavice na sistemu. Sistem držati ispunjen minimum 60 minuta, nakon čega je neophodno isprati bakteriološki čistom vodom.