Lacto-first ८८

PROBIOTSKI DODATAK ISHRANI ŽIVOTINJA SA VITAMINOM C

SADRŽI: žive bakterije koje proizvode mlečnu kiselinu Enterococcus faecium, vitamin Ci hemijske dodatke.

SASTAV: Enterococcus faecium 10k10 CFU/g, Vitamin C 700 g

FARMAKOLOŠKI OBLIK: prašak rastvorljiv u vodi.

CILJNE VRSTE: živina.

OPIS: Mlečnokiselinska bakterija Enterococcus faecium je poznata po tome, da prilikom rasta sprečava rast i kolonizaciju drugih bakterija, a među njima i patogenih bakterija, kao što su E.coli, Salmonella spp. u crevima. Vitamin Cu preparat ima veliku ulogu u aktivaciji imunog sistema i dodatno stvara kiselu sredinu u crevima, tako pospešujući rast mlečnokiselinskih bakterija.

INDIKACIJE:
-Koristi se kod živine radi uspostavljanja i očuvanja stabilne mikroflore creva, za prevenciju oboljenja pukotina, pri delovanju stresa i u intenzivnom uzgoju.
-Podiže opštu otpornost, zdravstveno stanje i značajno smanjuje upotrebu lekova. Vitamin C sprečava ili smanjuje uticaj stresa usled raznih opterećenja kao što su lečenje, vakcinacija, intenzivna ishrana i visoka proizvodnja (koke nosilje).

NAČIN PRIMENE:
daje se kroz vodu u svim sistemima za napajanje, posudama, kroz medikatore ili dozatore. Maksimalna koncentracija ovog dodatka u vodi je 5%. Životinje trebaju da konzumiraju dnevnu dozu u roku od 2-3 sata,

PREDNOSTI KORIŠĆENJA:
– bolje zdravstveno stanje,
– bolja konverzija,
– preventivno deluje kod digestivnih poremećaja,
– sprečava i smanjuje stres.

DOZIRANJE na 5 000 ptica: brojleri, ćurke, patke, guske,
1. nedelja: 15 g/5000 kom. 25 g/5000 kom. 50 g/5000 kom.
od 2. nedelje: 25 g/5000 kom. 25-50g/5000 kom. 75 g/5000 kom.
od 4. nedelje: 50 g/5000 kom. 75 g/5000 kom. 100 g/5000 kom,
koke nosilje: 100-150 g/5000 kom. Dnevno.

Primenu preparata početi davanjem 5 uzastopnih dana, a posle nastaviti svake naredne nedelje 2 uzastopna dana.

Proizvodjač: Premium Product Kft. 1222 Budapest, Temeto utca 10.
Ekskluzivni uvoznik: First-Vet doo 24000 Subotica, Georgi Dimitrova 5. 063575-669