Mi vodimo brigu o zdravlju Vaših životinja

DODACI STOČNOJ HRANI

Vitamini, probitici, boosteri

DEZINFEKCIJA

Dezinfekcija na farmama

SOLI ZA LIZANJE

Soli za lizanje za životinje

ANTIBIOTICI

Antibiotici za životinje

PODRŽITE IMUNI SISTEM U BORBI PROTIV VIRUSA I BAKTERIJA

OPREMA

ProMinent CONCEPTplus

Dozator za precizno doziranje lekova preko vode za piće. Concept Plus se lako postavlja na rezervoar ili zidni nosač.

Raspon snage 0,7 – 14,9 l/sat – pod pritiskom do 16 bari

ProMinent beta/4

Univerzalni dozator za precizno doziranje preko vode za piće. Ekonomičan i zaštićen od preopterećenja.

Raspon snage 0.74 – 32 l / h, 25 – 2 bar