Anti Stone

Mera predostrožnosti UROLITIJAZE tako što je odnos minerala u idealnoj proporciji kao što su Ca I P.

Analitički sastojci: Na, Ca, Mg, P

Vitamini: A , D3 , E

Mikroelementi: Fe (930 mg), Mn (273 mg), Zn (145 mg), I (60mg) , Co (25mg) Se (7.5 mg)