Premium

Uzdržne potrebe mlađih i starijih kategorija životinja.

Analitički sastav: Na (37,80 %), Ca (0,49 %), Mg (0,35 %), P (0,25 %).

Mikroelementi: Fe (930 mg), Mn (273 mg), Zn (145 mg), I (60 mg), Co (25 mg), Se (7,5 mg).