Selenium plus

Za nadoknadu selena, cinka I kobalta u organizmu, poboljšava reproduktivne sposobnosti sprečava mišićnu distrofiju I pododermatitis poboljšava imuni sistem I otpornost životinje na bolesti

Analitički sastojci: natrijum Na (37,4 %), Ca (0,42 %).

Vitamini: E (1000 mg).

Mikroelementi: Fe (930 mg), Mn (273 mg), Zn Oxid (5000 mg), Zn Helat hidrolize proteina (100 mg), Co (25 mg), Se (30 mg). Organski Se (10 mg)