Herbal-block

Za poboljšanje fnkcije digestivnog trakta kod životinja. Sprečava razvoj parazita u crevima.

Analitički sastojci: Na (37,5 %), Ca (0,50 %), Mg (0,35 %), + mešavina biljaka 1% i melasa (šećerna repa)

Mikroelementi: Fe (930 mg), Mn (273 mg), Zn (145 mg), I (60 mg), Co (25 mg), Se (7,5 mg).