Zincoblock

Povećanje reproduktivnih sposobnosti, jačanje imuniteta, zdravlja papaka, vune kod ovaca

 Analitički sastojci: Na (38 %), Ca (0,30 %).

Mikroelementi: Zn (9000 mg), Fe (1400 mg), Co (400 mg), Se (20 mg).