Calciblock

Mineralna so za lizanje koja se koristi u zadnjoj trećini bremenitosti i posle partusa za nadoknadu izgubljenog Ca, jačanje kostiju kod mladih životinja

Analitički sastav: Na (28,4 %), Ca (10 %), Mg (0,35 %), P (0,25 %).

Vitamini: A (15 000 IU), D3 (2500 IU), E (21,3 mg).

Mikroelementi: Fe (930 mg), Mn (273 mg), Zn (145 mg), I (60 mg), Co (25 mg), Se (7,5 mg)