Mediterran

Za sve kategorije životinja. Poboljšava apetit i funkcionisanje mišića i nervnog sistema

Analitički sastojci: Na (39 %)