Mirea F

DEZINFECIJA ZA POVRŠINE I VODU

OPIS:
Mirea F je tečni biocidni proizvod na bazi vodonik peroksida sa velikom snagom uklanjanja organskih naslaga u sistemu. Obogaćen je jonima srebra za temeljno čišćenje I dezinfekciju površina ili cevovoda koji dolaze u kontakt sa vodom za piće za životinje kao I za dezinfekciju vode u tim sistemima. Detajno čisti sistem od bunara do nipli koji je eksploatacijom zagađen naslagama magnezijuma I kalcijuma kao I taloženjem lekova I aditiva koji se dodaju u vodu za piće.

DELOVANJE:
U kontaktu sa nečistoćama u sistemu se aktivira. Prilikom delovaja oslobađa se kiseonik. Mehurići kiseonika otklanjaju nečistoće. Mirea F uništava kolonije m.o. tako što im razara biofilm. NAMENA: Za čišćenje i dezinfekciju sistema vodo-snabdevanja – Za dezinfekciju vode Sprečava stvaranje biofilma

CILJNI ORGANIZMI:
Enterococcus hirae, Staphilococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans.

PREPORUČENA KONCENTRACIJA:
– Kad životinje nisu prisutne u objektu koristi se koncentracija 3l Mirea F rastvoriti u 97l vode da bi se dobilo 100l radnog rastvora. Sistem držati ispunjen 60 minuta minimum
– Može da se primenjuje kada su životinje prisutne u objektu u manjoj koncentraciji 1l Mirea F rastvoriti u 1000l vode. Sistem držati ispunjen 90 minuta minimum.

SASTAV:
-Vodonik peroksid 49,98%

PROIZVODAČ:
GRUND d.o.o Nova 14 22406 Irig: tel. +381 22 461907. e-mail: grund.doo@gmail.com Zemlja porekla: Srbija Prodaja: First-Vet doo 24000 Subotica, Georgi Dimitrova 5. e-mail: office@firstvet.co.rs web: www.firstvet.rs 063 575-669

PAKOVANJE: 20kg