Cid Complex

VISOKO KONCENTROVANO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU U OBJEKTIMA ZA DŽANJE I ČUVANJE ŽIVOTINJA ZAVRŠNA DEZINFEKCIJA

OPIS:
Dezinfekciono sredstvo visoke koncentracije za tvrde neprozirne površine u objektima za čuvanje životinja. Prisustvo organskih materija značajno smanjuje dejstvo aktivne supstance, zbog čega je potrebno izvršiti temeljno čišćenje i pranje površina koje se tretiraju pre dezinfekcije. Obezbediti adekvatnu ventilaciju prostorija u kojima se proizvod skladišti ili koristi.

DELOVANJE:
na bakterije Pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Enterococcus hirae, gljivice Candida albicans I Aspergillus niger kao I viruse Bovine enterovirus serotype 1 I Foot and mouth disease virus tyipe Asia-1.

PREPORUČENA KONCENTRACIJA:
Radni rastvor za dezinfekciju priprema se u razblaženju od 1: 200 (1 l preparata na 200 l vode). Sa opremom za zamagljivanje (u suvoj prostoriji) koncentracija preporučena je 1l preparata u 4l vode za 1000m3, vreme delovanja je 30 minuta. Koristi se kada su objekti prazni.

SASTAV:
– Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijum hlorid,
– 11% glutaraldehid,
– 8% didecildimetilamonijum hlorid,
– Bor
– Pinus sylvestris,
– ekstrakt
– 0,9% bifenil-2-ol.

PROIZVODAČ:
Ecofarm U.C.L Kft. 7514 Tarany, hrsz.: 042/2 Zemlja porekla Mađarska Ekskluzivni uvoznik: First-Vet doo 24000 Subotica, Georgi Dimitrova 5. e-mail: office@firstvet.co.rs web: www.firstvet.rs 063 575-669

PAKOVANJE: 10kg