Multiacid life

TEČNO SREDSTVO ZA ZAKIŠELJAVANJE

OPIS:
MultiAcid Life je tečno sredstvo za zakišeljavanje koje se koristi isključivo za tretman stočne hrane i vode za piće.

INDIKACIJE:
-za sprečavanje proliva
-za regulisanje pH vode

SASTAV:
– L-(+) mlečna kiselina,
-fosforna kiselina,
-propionska kiselina,
-limunska kiselina,
-sircetna kiselina
-bakar
-sulfat pentahidrat

DOZIRANJE:
-živina: 1-3 litra na 1000 litara vode za piće, u zavisnosti od tvrdoće vode;
-svinja: 1-3 litra na 1000 litara vode za piće, u zavisnosti od tvrdoće vode. Pratiti upute za doziranje i sigurnosni list.