Gravida-first

TEČNI DODATAK ISHRANI ŽIVOTINJA

CILJNE VRSTE: Konji, goveda, ovce, koze, svinje, živina, kunići.

OPIS:
-B- karotin kao provitamin vitamina A ima veoma značajnu ulogu u procesu reprodukcije životinja.
-Vitamin U (metil metionin) pomaže kod sanacije posledica bakterijskih infekcija u genitalijama, pojačava detoksikaciju funkcije organizma, kondicionira oslabljeni organizam, ima antiinflamatorno dejstvo.
-Mangan kao elemenat ima veoma značajnu ulogu u procesu rasta, reprodukcije i regeneracije organizma. Radi bolje efikasnosti u prevenciji i terapiji reproduktivnih poremećaja, preparat se može kombinovati sa preparatom Selen-First.

INDIKACIJE:
-preparat je namenjen za prevenciju i terapiju reproduktivnih poremećaja kod svih vrsta životinja.
-Učestala pojava mastitisa, retencije, povećanje broja somatskih ćelija u mleku kod goveda.
-Pojava anestrija i tihog estrusa I estrusa, osemenjavanja ili pripusta
-Povećano povadanje.
-Slaba vitalnost novorođenčadi.
-Pad proizvodnje konzumnih i priplodnih jaja.

NAČIN PRIMENE: Peroralno kroz vodu za piće.

DOZIRANJE:
Živina, kunići: 1ml/ 50 kgt.m. dva puta nedeljno.
Nazimice: 1ml/50kg t.m. dva puta nedeljno u toku odgoja.
Krmače: 7 dana pre zalučenja 1ml/30kg t.m. na dan i 7 dana posle bukarenja 1ml/50kg t.m. dnevno.
Ovce: dve nedelje pre mrkanja 2ml/grlo tokom 5 uzastopnih dana, a posle dva puta nedeljno po 1ml do završetka perioda mrkanja.
Goveda: mesec dana pre očekivanog termina telenja 1ml/30kg tm. tokom pet uzastopnih dana, a posle dva puta nedeljno 1ml/50kg Lm.

SADRŽAJ /1000 ml

SASTAV:
-Mangan-hlorid 70 000 mg
-Vitamin-U 30 000 mg
-β-karotin 2 500 mg