Multivit-first

Multivitaminski preparat

CILJNE VRSTE: Goveda, ovce, koze, svinje, živina

OPIS: preparat sadrži sve one elemente koje su potrebne za nesmetan razvoj i proizvodnju životinja. Grupa liposolubilnih vitamina je neophodna za normalan rast skeleta, otpornost službe. Hidrosolubilni vitamini koji su sastojci mnogih enzima i koenzima, učestvuju u sintezi proteina ugljenih hidrata i masti. Amino kiseline u suspenziji nadoknađuju nedostatak aminokiseline kod intenzivnog rasta i produkcije. Oligo elementi su najveći katalizatori za sintezu hemoglobina.

INDIKACIJE:
– preporučuje kod fizioloških stanja kao što su: intenzivan rast, graviditet i laktacija kada potreba organizma za vitaminima i aminokiselinama naglo raste,
– u uslovima stresa (npr. vakcinacije, pregrupisanje, transport, nagla promena ishrane i temperature),
– kao pomoćna terapija kod infektivnih bolesti. ,
– u fazi rekonvalescencije,
– kod poremećaja resorpcije (npr. povraćanje, proliv, parazitska infekcija),
– zbog prevencije drugih deficitarnih oboljenja različitog porekla.
– Korišćenjem preparata jačamo imunološki sistem, povećavamo nosivost i izleženost jaja, rast telesne mase i poboljšavamo proizvodne i reproduktivne pokazatelje.
– Može se koristiti posle antikokcidijalne terapije.

NAČIN PRIMENE: Peroralno kroz vodu za piće.

DOZIRANJE:
Živina 1ml/ 10l vode za piće, tri do pet dana.
Prasad: 1ml do 2ml upumpati u usta tokom prvog dana života.
Svinje: 5ml do 8ml po životinji u vodi za piće tri do pet dana.
Krmače: 25 ml po životinji u vodi za piće tri do pet dana.
Telad, ovce: 4ml do 10ml po životinji u vodi za piće tri do pet dana.
Goveda: od 8 ml do 25 ml po životinji u vodi za piće tri do pet dana.

PAKOVANJE: U plastičnim kantama od 1 1 5 litara.

SADRŽAJ /1000 ml

SASTAV:
-Vitamin-A 18 000 000 I.J.
-Vitamin-D3 6.000 000 I.J.
-Holin-horld 40 000 mg
-Niacin 15 000 mg
-Lizin 10 000 mg
-Vitamin-B2 8000 mg
-U vitamin 5000 mg
-Vitamin B6 5000 mg
-Ca-D-Pantotenska 5000 mg
-L-Kamitin 5 000 mg
-Vitamin-K3 4 000 mg
-Vitamin-B1 3 000 mg
-Inazitol 3 000 mg
-Folna kiselina 2000 mg
-Taurin 2000 mg
-Jod 1000 mg
-Bor 800 mg
-Vitamin-B12 12 000 μg
-Blotin 4.000 μg
-Kobalt 4.000 μg