Deka first plus

TEČNI DODATAK ISHRANI ŽIVOTINJA

INDIKACIJE:
– Koristi se kod živine (plovke, ćurke, kokoške).
– kod mladih životinja za stvaranje vitaminske rezerve
– kod intezivne proizvodnje za lečenje A, D, E I K hipovitaminoza kao I brzo nadoknađivanje nedostataka ovih vitamina u hranivima
– povećanje otpornosti organizma
– 25-hidroksi vitamin D3 ima značajnu ulogu u okoštavanju, kod ugradnje kalcijuma i fosfora u kosti.
– Vitamin A je neophodan kod održavanja integriteta sluzokože.
– Vitamin E ima značajnu ulogu u antioksidativnim procesima.
– Vitamin K3 reguliše metabolizam kalcijuma.

DOZIRANJE:
– Kod jednodnevnih životinja u toku prve nedelje 1L / 30 000 kg telesne mase 3-5 dana
– Odgoj matičnih jata, nosiljama, mesečno jednom 1L / 30 000 kg telesne mase 3-5 dana
Kod doziranja treba obratiti pažnju na sadržaj vitamina A, D, E, K u hranivima

NAČIN PRIMENE: Peroralno, u vodi za piće

SASTAV:
-25-Hidroksi
-vitamin D3,
-Vitamin A,
-Vitamin K3,
-Vitamin E