B-First complex

TEČNI DODATAK ISHRANI ŽIVOTINJA

INDIKACIJE:
– U slučaju nedostatka vitamina B grupe
– Kod smanjenog apetita
– Kod zaostajanja u rastu
– Za povećanje fizičke snage i za poboljšanje opšte kondicije
– Za povećanje vitalnosti životinja
– U rekovalescenciji
– Kod smanjenja detoksikacionog kapaciteta jetre Kod oboljenja nervnog sistema Kod virusnih i bakterijskih infekcija, kao pomoćna terapija
– Kod parazitskih bolesti i anemije, kao pomoćna terapija

NAČIN PRIMENE: Peroralno u vodi za piće

DOZIRANJE:
– Živina: 500-1000 ml/10001
– Goveda, konji, svinje, ovce, koze: 5-10 ml po životinji
– Telad: 4-5 ml po životinji

SASTAV:
Vitamin B3 25 000 mg
Holin-hlorid 20 000 mg
Vitamin B1 10 000 mg
Vitamin B2 8000 mg
Vitamin B6 8000 mg
Vitamin B5 4000 mg
Inozitol 3000 mg
Taurin 3 000 mg
vitamina B12 20 mg
biotina 10 mg
nosač ad 11