Micro vital block

Sa huminskom kiselinom, jača imunitet životinja, pozitivno utiče n6a performanse životinja modifikujući crevni ekosistem sa boljom iskorišćenošću hranljivih materija i poboljšanjem zdravlja creva. Huminska kiselina štiti crevni sistem od infekcija i pozitivno utiče na njegovo funkcionisanje. Huminske supstance utiču na ugljene hidrate i proteine mikroba, uništavajući patogene viruse i bakterije.

 Analitički sastav: natrijum Na (37,5 %), Ca (0,79 %), Mg (0,35 %), P (0,25 %), Melasa, Huminska kiselina 2,15 %

Vitamini: A (15 00n 0 IU), D3 (2500 IU), E (21,3 mg).

Mikroelementi: Fe (930 mg), Mn (273 mg), Zn (145 mg), I (60 mg), Co (25 mg), Se (7,5 mg),